[{"secuCode":"002402","chiNameAbbr":"和 而 泰","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":86991484,"turnoverValue":1597078894,"pxChangeRate":0.1001,"amplitude":0.1037,"turnoverRatio":null,"openPrice":17.01,"highPrice":18.68,"lowPrice":16.92,"closePrice":18.68,"totalRankSaleSum":106063555.86,"totalRankBuySum":433123455.41,"totalRankSum":539187011.27,"totalRankNetBuySum":327059899.55,"abnormalType":202,"abnormalTypeInfo":"日涨幅偏离值达7%","buyRate":0.2712,"saleRate":0.0664},{"secuCode":"002797","chiNameAbbr":"第一创业","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":459899385,"turnoverValue":5044962265,"pxChangeRate":0.1002,"amplitude":0.1081,"turnoverRatio":null,"openPrice":10.18,"highPrice":11.2,"lowPrice":10.1,"closePrice":11.2,"totalRankSaleSum":182620027.71,"totalRankBuySum":414368532.98,"totalRankSum":596988560.69,"totalRankNetBuySum":231748505.27,"abnormalType":202,"abnormalTypeInfo":"日涨幅偏离值达7%","buyRate":0.0821,"saleRate":0.0362},{"secuCode":"002506","chiNameAbbr":"协鑫集成","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":1266378969,"turnoverValue":6591571446,"pxChangeRate":0.0998,"amplitude":0.0461,"turnoverRatio":null,"openPrice":5.5,"highPrice":5.73,"lowPrice":5.49,"closePrice":5.73,"totalRankSaleSum":400482573.64,"totalRankBuySum":592072580.87,"totalRankSum":992555154.51,"totalRankNetBuySum":191590007.23,"abnormalType":206,"abnormalTypeInfo":"连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%","buyRate":0.0898,"saleRate":0.0608},{"secuCode":"000070","chiNameAbbr":"特发信息","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":52121314,"turnoverValue":684300783,"pxChangeRate":0.1004,"amplitude":0.0971,"turnoverRatio":null,"openPrice":12.09,"highPrice":13.26,"lowPrice":12.09,"closePrice":13.26,"totalRankSaleSum":50778300.84,"totalRankBuySum":180463041.41,"totalRankSum":231241342.25,"totalRankNetBuySum":129684740.57,"abnormalType":202,"abnormalTypeInfo":"日涨幅偏离值达7%","buyRate":0.2637,"saleRate":0.0742},{"secuCode":"000400","chiNameAbbr":"许继电气","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":43092092,"turnoverValue":708432094,"pxChangeRate":0.1003,"amplitude":0.0904,"turnoverRatio":null,"openPrice":15.4,"highPrice":16.67,"lowPrice":15.3,"closePrice":16.67,"totalRankSaleSum":49849028.28,"totalRankBuySum":176528276.28,"totalRankSum":226377304.56,"totalRankNetBuySum":126679248,"abnormalType":202,"abnormalTypeInfo":"日涨幅偏离值达7%","buyRate":0.2492,"saleRate":0.0704},{"secuCode":"002009","chiNameAbbr":"天奇股份","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":58783295,"turnoverValue":637454240,"pxChangeRate":0.1003,"amplitude":0.0125,"turnoverRatio":null,"openPrice":12.29,"highPrice":12.29,"lowPrice":12.15,"closePrice":12.29,"totalRankSaleSum":49237744.61,"totalRankBuySum":161806634.45,"totalRankSum":211044379.06,"totalRankNetBuySum":112568889.84,"abnormalType":206,"abnormalTypeInfo":"连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%","buyRate":0.2538,"saleRate":0.0772},{"secuCode":"000886","chiNameAbbr":"海南高速","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":78600158,"turnoverValue":508382791,"pxChangeRate":0.0993,"amplitude":0.0326,"turnoverRatio":null,"openPrice":6.75,"highPrice":6.75,"lowPrice":6.55,"closePrice":6.75,"totalRankSaleSum":59335905,"totalRankBuySum":156788516,"totalRankSum":216124421,"totalRankNetBuySum":97452611,"abnormalType":206,"abnormalTypeInfo":"连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%","buyRate":0.3084,"saleRate":0.1167},{"secuCode":"002506","chiNameAbbr":"协鑫集成","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":387505248,"turnoverValue":2179754367,"pxChangeRate":0.0998,"amplitude":0.0461,"turnoverRatio":null,"openPrice":5.5,"highPrice":5.73,"lowPrice":5.49,"closePrice":5.73,"totalRankSaleSum":134723402.55,"totalRankBuySum":223062440.79,"totalRankSum":357785843.34,"totalRankNetBuySum":88339038.24,"abnormalType":202,"abnormalTypeInfo":"日涨幅偏离值达7%","buyRate":0.1023,"saleRate":0.0618},{"secuCode":"002585","chiNameAbbr":"双星新材","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":92098188,"turnoverValue":801547101,"pxChangeRate":0.1004,"amplitude":0.0917,"turnoverRatio":null,"openPrice":8.17,"highPrice":8.88,"lowPrice":8.14,"closePrice":8.88,"totalRankSaleSum":60446758.13,"totalRankBuySum":139466620.11,"totalRankSum":199913378.24,"totalRankNetBuySum":79019861.98,"abnormalType":202,"abnormalTypeInfo":"日涨幅偏离值达7%","buyRate":0.174,"saleRate":0.0754},{"secuCode":"002108","chiNameAbbr":"沧州明珠","tradingDay":1597248000000,"turnoverVolume":40079010,"turnoverValue":169474410,"pxChangeRate":0.101,"amplitude":0,"turnoverRatio":null,"openPrice":4.58,"highPrice":4.58,"lowPrice":4.58,"closePrice":4.58,"totalRankSaleSum":10560013.06,"totalRankBuySum":73342778.56,"totalRankSum":83902791.62,"totalRankNetBuySum":62782765.5,"abnormalType":206,"abnormalTypeInfo":"连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%","buyRate":0.4328,"saleRate":0.0623}]
[{"departmentId":496906,"salesDepartmentName":"东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部","rankCount":738,"totalBuySaleSum":15550240432.51,"buyCount":423,"saleCount":315,"totalBuySum":8740869433.29,"totalSaleSum":6809370999.22,"natureId":null,"styleId":null,"natureName":null,"styleName":null,"salesStocks":[{"secuCode":"002625","chiNameAbbr":"光启技术"},{"secuCode":"002030","chiNameAbbr":"达安基因"},{"secuCode":"002506","chiNameAbbr":"协鑫集成"}]},{"departmentId":512,"salesDepartmentName":"深股通专用","rankCount":672,"totalBuySaleSum":136463448610.04,"buyCount":331,"saleCount":341,"totalBuySum":71805166873.77,"totalSaleSum":64658281736.27,"natureId":null,"styleId":null,"natureName":null,"styleName":null,"salesStocks":[{"secuCode":"002415","chiNameAbbr":"海康威视"},{"secuCode":"002049","chiNameAbbr":"紫光国微"},{"secuCode":"002151","chiNameAbbr":"北斗星通"}]},{"departmentId":496885,"salesDepartmentName":"东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部","rankCount":502,"totalBuySaleSum":12033831617.98,"buyCount":303,"saleCount":199,"totalBuySum":6523122463.98,"totalSaleSum":5510709154,"natureId":null,"styleId":null,"natureName":null,"styleName":null,"salesStocks":[{"secuCode":"002151","chiNameAbbr":"北斗星通"},{"secuCode":"002030","chiNameAbbr":"达安基因"},{"secuCode":"002417","chiNameAbbr":"深南股份"}]},{"departmentId":39,"salesDepartmentName":"华鑫证券有限责任公司上海分公司","rankCount":274,"totalBuySaleSum":7162315680.4,"buyCount":135,"saleCount":139,"totalBuySum":3887959845.75,"totalSaleSum":3274355834.65,"natureId":null,"styleId":null,"natureName":null,"styleName":null,"salesStocks":[{"secuCode":"002298","chiNameAbbr":"中电兴发"},{"secuCode":"000421","chiNameAbbr":"南京公用"},{"secuCode":"002829","chiNameAbbr":"星网宇达"}]},{"departmentId":109,"salesDepartmentName":"中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部","rankCount":160,"totalBuySaleSum":23248141844.22,"buyCount":92,"saleCount":68,"totalBuySum":14232402043.25,"totalSaleSum":9015739800.97,"natureId":2,"styleId":1,"natureName":"一线游资","styleName":"一日游","salesStocks":[{"secuCode":"002049","chiNameAbbr":"紫光国微"},{"secuCode":"002030","chiNameAbbr":"达安基因"},{"secuCode":"002626","chiNameAbbr":"金达威"}]},{"departmentId":497121,"salesDepartmentName":"东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部","rankCount":154,"totalBuySaleSum":3745292764.06,"buyCount":97,"saleCount":57,"totalBuySum":2178068009.68,"totalSaleSum":1567224754.38,"natureId":null,"styleId":null,"natureName":null,"styleName":null,"salesStocks":[{"secuCode":"002506","chiNameAbbr":"协鑫集成"},{"secuCode":"002151","chiNameAbbr":"北斗星通"},{"secuCode":"002626","chiNameAbbr":"金达威"}]},{"departmentId":686,"salesDepartmentName":"沪股通专用","rankCount":142,"totalBuySaleSum":16401193863.59,"buyCount":68,"saleCount":74,"totalBuySum":8135309285.44,"totalSaleSum":8265884578.15,"natureId":null,"styleId":null,"natureName":null,"styleName":null,"salesStocks":[{"secuCode":"600577","chiNameAbbr":"精达股份"},{"secuCode":"600764","chiNameAbbr":"中国海防"},{"secuCode":"600038","chiNameAbbr":"中直股份"}]},{"departmentId":320,"salesDepartmentName":"中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部","rankCount":123,"totalBuySaleSum":2153308942.72,"buyCount":71,"saleCount":52,"totalBuySum":1197077334.73,"totalSaleSum":956231607.99,"natureId":null,"styleId":null,"natureName":null,"styleName":null,"salesStocks":[{"secuCode":"002288","chiNameAbbr":"超华科技"},{"secuCode":"002425","chiNameAbbr":"凯撒文化"},{"secuCode":"000828","chiNameAbbr":"东莞控股"}]},{"departmentId":26,"salesDepartmentName":"招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部","rankCount":122,"totalBuySaleSum":1811280219.38,"buyCount":80,"saleCount":42,"totalBuySum":1209796627.31,"totalSaleSum":601483592.07,"natureId":null,"styleId":null,"natureName":null,"styleName":null,"salesStocks":[{"secuCode":"002992","chiNameAbbr":"宝明科技"},{"secuCode":"002985","chiNameAbbr":"北摩高科"},{"secuCode":"002655","chiNameAbbr":"共达电声"}]},{"departmentId":4435,"salesDepartmentName":"华泰证券股份有限公司总部","rankCount":121,"totalBuySaleSum":2313624153.65,"buyCount":63,"saleCount":58,"totalBuySum":1174117428.39,"totalSaleSum":1139506725.26,"natureId":null,"styleId":null,"natureName":null,"styleName":null,"salesStocks":[{"secuCode":"600723","chiNameAbbr":"首商股份"},{"secuCode":"600338","chiNameAbbr":"西藏珠峰"},{"secuCode":"600165","chiNameAbbr":"新日恒力"}]}]

龙虎榜总榜

每日龙虎榜

查看详情>>

更新时间:2020-7-27
序号代码股票名收盘价涨幅净买卖↓买入额买占总额比%卖出额卖占总额比%异动原因

营业部龙虎榜

查看详情>>

更新时间:2020-7-27
序号营业部名称上榜次数↓龙虎榜成交额买入次数龙虎榜买入额卖出次数龙虎榜卖出额营业部性质操作风格